Kỹ năng mềm: Những điều nhỏ dẫn bạn đến thất bại - P2

Brzii

Kỹ năng mềm: Những điều nhỏ dẫn bạn đến thất bại - P2

Tranh thủ những lúc rảnh rỗi cuối tuần, mình sẽ làm sê ri clip dành cho thanh thiếu niên và thanh niên. Nội dung về giáo dục, kỹ năng sống, kỹ năng mềm của Nhật Bản (mình chỉ biên tập lại thôi).

FB:/Nguyễn Việt Hà