Quy trình thiết kế

B1: Tiếp nhận thông tin ý tưởng từ khách hàng

B2: Thiế kế cơ sở dữ liệu và lên phác thảo giao diện

B3: Khách hàng điều chỉnh ứng dụng dựa trên bản phác thảo giao diện

B4: Chạy thử nghiệm và fix lỗi phát sinh cho website

B5: Bàn giao sản phẩm cho khách hàng

B6: Vận nhành và bảo trì website