Đổi mới dịch vụ, sản phẩm bằng phương pháp SCAMPER
Đổi mới dịch vụ, sản phẩm bằng phương pháp SCAMPER
Phương pháp
7615 Lượt xem - 15/11/2016
Phương pháp Đối tượng tiêu điểm
Phương pháp Đối tượng tiêu điểm
Phương pháp
7460 Lượt xem - 15/11/2016
Xem kênh VTV1 trực tuyến
Xem kênh VTV1 trực tuyến
Brzii Live
7444 Lượt xem - 28/11/2016
Phương pháp Bản đồ tư duy - Mind map (Phần 1)
Phương pháp Bản đồ tư duy - Mind map (Phần 1)
Phương pháp
6778 Lượt xem - 24/11/2016
Phương pháp 6 chiếc mũ tư duy (Phần 2)
Phương pháp 6 chiếc mũ tư duy (Phần 2)
Phương pháp
6571 Lượt xem - 04/12/2016
Phương pháp TRIZ - Nguyên tắc 13: Đảo ngược
Phương pháp TRIZ - Nguyên tắc 13: Đảo ngược
Phương pháp
6216 Lượt xem - 12/01/2017

Dịch vụ

Thông tin

Giới thiệu

^!^