Công nghệ nhận diện khuôn mặt của WESMART ứng dụng hiệu quả trong giải pháp an ninh cao cấp hiện nay

Brzii

Khi đối tượng lọt vào tầm quét của camera, hệ thống sẽ tự động xác định chính xác vị trí khuôn mặt và thực hiện các thuật toán để trích xuất các dữ liệu trên khuôn mặt. Trong quá trình di chuyển, đối tượng sẽ giúp hệ thống dễ dàng xác nhận khuôn mặt hơn. Tất cả các quá trình trên diễn ra trong vòng chưa đầy 2 giây. Quá trình mà sinh trắc học nhận diện khuôn mặt hoạt động bao gồm: Lấy mẫu: Bằng các camera giám sát hay một thiết bị có cùng chức năng. Phân tích: Các dữ liệu (được nhắc tới ở trên) sẽ được trích xuất từ các hình ảnh, các mẫu. So sánh: Các dữ liệu vừa thu được sẽ được so sánh với các dữ liệu trong cơ sở dữ liệu. Kết quả: Hệ thống sau đó sẽ quyết định kết quả so sánh có phù hợp hay không.

Xem thêm tại: https://wesmart.vn/face-recognition

giảiphápnhậndiệnkhuônmặt

#Facerecognition