Sáng tạo trong thiết kế tủ bếp với thùng rác tiện dùng

Brzii

Đây là sư sáng tạo trong việc thiết kế tủ bếp, giúp người dùng tiện nghi hơn trong phòng bếp của mình. Bạn có thể xem thêm thông tin và các video sáng tạo khác tại http://brzii.com/video

Đây là sư sáng tạo trong việc thiết kế tủ bếp, giúp người dùng tiện nghi hơn trong phòng bếp của mình.
Bạn có thể xem thêm thông tin và các video sáng tạo khác tại
http://brzii.com/video


Đổi mới dịch vụ, sản phẩm bằng phương pháp SCAMPER

Sáng tạo đổi mới sản phẩm chiếm một vị trí quan trọng trong sáng tạo đổi mới doanh nghiệp. Bởi vì, sản phẩm là hiện thân chuyển tải giá trị mà doanh nghiệp gởi đến người tiêu dùng. Sản phẩm mới luôn bắt đầu từ ý tưởng nên việc nghĩ ra ý tưởng sản phẩm mới là điều trăn trở đêm ngày của các doanh nghiệp. Việc vận dụng các phương pháp sáng tạo sẽ giúp khâu này trở nên hiệu quả hơn rất nhiều.