Giới thiệu về Robotics Lớp do Kathy Smargiassi

Brzii

Đây là video giới thiệu về Robotics Lớp do Kathy Smargiassi tại Marysville Thư viện Creative Tech Center.

Brzii Creative - Đây là video giới thiệu về Robotics Lớp do Kathy Smargiassi tại Marysville Thư viện Creative Tech Center. Trong video này, trẻ em học cách lắp ráp, chương trình, và cung cấp cho cá robot của họ. Tham gia vui vẻ! Robotics bộ dụng cụ có thể được kiểm tra để sử dụng tại Thư viện Marysville.


Sách cũng có thể giúp bạn tạo ra các ý tưởng kinh doanh độc đáo

Bạn là người đang muốn tìm ý tưởng kinh doanh độc đáo và sáng tạo. Bài viết sau đây là những ý tưởng kinh doanh hết sức độc đáo được tổng hợp trên toàn thế giới liên quan đến sách để cá bạn tham khảo.