Flycam phantom 4 chính xác hovering đến tuyệt vời

Brzii

Âm thanh stereo cao cấp Vision Hệ thống định vị (VPS) cho Phantom 4 lơ lửng chính xác, thậm chí không hỗ trợ định vị vệ tinh

Brzii Creative - Âm thanh stereo cao cấp Vision Hệ thống định vị (VPS) cho Phantom 4 lơ lửng chính xác, thậm chí không hỗ trợ định vị vệ tinh, làm cho nó dễ dàng hơn và an toàn hơn để bay. VPS cũng cho phép nó để phanh ngay lập tức và di chuột khi điều khiển joystick được phát hành. Nếu bị quấy rầy trong một di chuột, nó sẽ theo dõi chuyển động Phantom 4 và trả lại nó cho điểm lơ lửng ban đầu của nó.


5 sản phẩm sáng tạo để sắp xếp đồ đoàn của bạn

5 sản phẩm đơn giản và sáng tạo để Tổ chức Những điều bạn