Bất ngờ về yếu tố thúc đẩy sự sáng tạo

Brzii

Một nhân viên cáu gắt nhất trong công ty cũng có thể chính là người sáng tạo nhất. Theo một nghiên cứu, cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực có thể góp phần đáng kể vào sự sáng tạo của nhân viên.

Bất ngờ về yếu tố thúc đẩy sự sáng tạo
Một nhân viên cáu gắt nhất trong công ty cũng có thể chính là người sáng tạo nhất. Theo một nghiên cứu, cảm xúc và suy nghĩ tiêu cực có thể góp phần đáng kể vào sự sáng tạo của nhân viên.
 
 
 
 
Các tác giả gồm Ronald Bledow của Đại học Ghent tại Bỉ và Kathrin Rosing, Michael Frese của Đại học Leuphana ở Đức đã kết luận suy nghĩ tiêu cực khiến ta tập trung vào vấn đề cũng như tạo ra động lực cần thiết để giải quyết các vấn đề đó.