Miss FPTU Hanoi 2018

Brzii

Nhằm tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp của nữ sinh đại học FPT, BTC Miss FPTU Hanoi 2018 đã phát động thi ảnh giữa 15 thí sinh xuất sắc vượt qua phòng thi sơ khảo.

Miss FPTU Hanoi 2018

Nhằm tìm kiếm, tôn vinh vẻ đẹp của nữ sinh đại học FPT, BTC Miss FPTU Hanoi 2018 đã phát động thi ảnh giữa 15 thí sinh xuất sắc vượt qua phòng thi sơ khảo. Đây không chỉ là cuộc thi để tìm ra Miss Ảnh 2018 mà còn là sân chơi để các Miss của chương trình thể hiện bản thân mình nhiều hơn trước ống kính máy ảnh.

Ảnh 15 thí sinh xuất sắc vượt qua phòng thi sơ khảo


Miss: Từ Thị Minh Hằng - Số báo danh: 01
Ngày sinh: 14/05/1998 ; Chiều cao: 1m55; Cân nặng: 45Kg; Số đo 3 vòng: 83 - 65- 88
 

Miss: Lương Hồng Vân
Miss: Lương Hồng Vân - Số báo danh: 02
Ngày sinh: 03/08/1998; Chiều cao: 1m56; Cân nặng: 46Kg; Số đo 3 vòng: 86-65-89
 

 

Miss: Nguyễn Thị ThơMiss: Nguyễn Thị Thơ - Số báo danh: 03
Ngày sinh: 11/10/1997; Chiều cao: 1m63; Cân nặng: 51Kg; Số đo 3 vòng: 87 - 63 - 94

Miss: Lê Thị Thuỷ
Miss: Lê Thị Thuỷ - Số báo danh: 04
Ngày sinh: 21/09/1998; Chiều cao: 1m60; Cân nặng: 48Kg; Số đo 3 vòng: 83 - 63 - 94

Miss: Lê Thị Thanh Thuỳ
Miss: Lê Thị Thanh Thuỳ - Số báo danh: 05
Ngày sinh: 26/10/1999; Chiều cao: 1m65; Cân nặng: 55Kg; Số đo 3 vòng: 90 - 65 - 94

Miss: Phạm Thị Minh Ánh
Miss: Phạm Thị Minh Ánh - Số báo danh: 06
Ngày sinh: 20/10/1999;  Chiều cao: 1m58; Cân nặng: 43Kg; Số đo 3 vòng: 76 - 59 - 84

Miss: Nguyễn Thị Linh
Miss: Nguyễn Thị Linh - Số báo danh: 07
Ngày sinh: 04/09/1999;  Chiều cao: 1m61; Cân nặng: 45Kg; Số đo 3 vòng: 77 - 64 - 86

Miss: Nguyễn Bảo Ngọc
Miss: Nguyễn Bảo Ngọc - Số báo danh: 08
Ngày sinh: 08/10/1998; Chiều cao: 1m68; Cân nặng: 54Kg ; Số đo 3 vòng: 87 - 65 -94

Miss: Đỗ Thu Phương
Miss: Đỗ Thu Phương - Số báo danh: 09
Ngày sinh: 01/11/2000; Chiều cao: 1m60; Cân nặng: 46Kg; Số đo 3 vòng: 77 - 61 -90
 

Miss: Nguyễn Khánh Chi
Miss: Nguyễn Khánh Chi - Số báo danh: 10
Ngày sinh: 01/07/1999;  Chiều cao: 1m58; Cân nặng: 49Kg; Số đo 3 vòng: 89 -69 -90
 

Miss: Trần Thảo Yến
Miss: Trần Thảo Yến - Số báo danh: 11
Ngày sinh: 12/08/2000; Chiều cao: 1m57; Cân nặng: 51; Số đo 3 vòng: 85 - 65 - 93

Miss: Phạm Hoàng Thu Uyên
Miss: Phạm Hoàng Thu Uyên - Số báo danh: 12
Ngày sinh: 10/08/1997;  Chiều cao: 1m64; Cân nặng: 52Kg; Số đo 3 vòng: 85 - 66 -95

Miss: Nguyễn Phương Thảo
Miss: Nguyễn Phương Thảo - Số báo danh: 13
Ngày sinh: 10/09/2000; Chiều cao: 1m65; Cân nặng: 49Kg; Số đo 3 vòng: 86 - 68 - 95

Miss: Nguyễn Quỳnh Anh
Miss: Nguyễn Quỳnh Anh - Số báo danh: 14
Ngày sinh: 11/11/1999;  Chiều cao: 1m67;  Cân nặng: 46Kg; Số đo 3 vòng: 81 - 65 - 90

Miss: Đinh Lan Hương
Miss: Đinh Lan Hương - Số báo danh: 15
Ngày sinh: 17/01/1997;  Chiều cao: 1m61; Cân nặng: 51Kg; Số đo 3 vòng: 86 - 69 -91