Tư vấn tài chính

Brzii

Chúng tôi cùng các bạn vạch kế hoạch tài chính và cách thực hiện chúng. Xây dựng chiến lược đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm và hưu trí. Cùng các bạn tiến tới mục tiêu: SỐNG THEO CÁCH CỦA BẠN

Tư vấn tài chính

Tư vấn tài chính
Bạn đang gặp các vấn đề về tài chính, gặp khó khăn trong hoạch định tương lai?
Bạn cần thoát khỏi chúng?
Bạn không biết ai có thể giúp mình?

Chúng tôi cùng các bạn vạch kế hoạch tài chính và cách thực hiện chúng. Xây dựng chiến lược đầu tư, chứng khoán, bảo hiểm và hưu trí. Cùng các bạn tiến tới mục tiêu: SỐNG THEO CÁCH CỦA BẠN

Cùng trò chuyện để xác định:

  1.     Rủi ro tài chính có thể gặp phải.
  2.     Mục đích cụ thể trong chiến lược tài chính.
  3.     Chiến lược quản lý tiền mặt, giảm rủi ro tài chính, kế hoạch đầu tư để đạt được mục tiêu đề ra.
  4.     Làm sao để thực hiện kế hoạch của bạn.
  5.     Tái xác định kế hoạch tài chính trước những thay đổi về tài chính, cuộc sống, môi trường.
  6.     Quản lý danh mục đầu tư.
  7.     Chuẩn bị các thông tin như báo cáo đầu tư, tóm tắt tài liệu tài chính , hoặc dự đoán thu nhập.

SỰ THỊNH VƯỢNG CỦA QUÝ KHÁCH LÀ THÀNH CÔNG CỦA CHÚNG TÔI

Liên hệ: Th.s Nguyễn Mạnh Hùng
Địa chỉ: 157 Nguyễn Khang – Cầu Giấy – Hà Nội
Email: tuvantaichinh.@brzii.com
SĐT: 0869037300
Hotline: 0869 3738 79