Khóa học VIẾT NỘI DUNG QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ

Brzii

Rất nhiều webiste doanh nghiệp hiện nay trơ trụi nội dung như những bộ xương khô. Thông tin về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi

Khóa học VIẾT NỘI DUNG QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ

Rất nhiều webiste doanh nghiệp hiện nay trơ trụi nội dung như những bộ xương khô. Thông tin về tầm nhìn, sứ mệnh, giá trị cốt lõi,... liệu có quyến rũ được khách hàng? Trong khi đó, rất nhiều thông điệp doanh nghiệp cần và muốn gởi đến khách hàng nhưng vướng phải năng lực viết nội dung tiếp thị, quảng cáo của nhân viên.


Viết nội dung quảng cáo. (nguồn: internet)


Qua trải nghiệm thực tế, tôi thiết kế khóa học VIẾT NỘI DUNG QUẢNG CÁO HIỆU QUẢ cấp độ cơ bản như sau:
ĐỐI TƯỢNG: Nhân viên bộ phận sales/marketing, thậm chí nhân viên các bộ phận khác trong doanh nghiệp, sinh viên sắp tốt nghiệp,... yêu thích lĩnh vực viết nội dung quảng cáo.

MỤC TIÊU: Tăng thu nhập và vị thế trong doanh nghiệp đối với nhân viên; Có việc làm và thu nhập khi chưa ra trường đối với sinh viên; Gia tăng doanh số, lợi nhuận đối với doanh nghiệp.

THỜI LƯỢNG: 1 tháng. Gồm 8 buổi học trực tiếp, 2h/buổi + Tự ngâm cứu với bài giảng trên cachvietnoidungquangcao.blogspot.com 2h/ngày + Thực hiện 1 dự án thực tế với hơn 30 bài viết.

TIỀM NĂNG THU NHẬP: Theo thực tiễn tại một số doanh nghiệp, tôi đánh giá với năng lực sau khi hoàn thành khóa học này, người học có mức thu nhập gấp vài lần mức lương tối thiểu mà không tốn và bị ràng buộc nhiều thời gian trong khi có thể làm công việc khác. Nếu hoàn thành khóa học ở cấp độ CHUYÊN SÂU - ứng với vị trí Content Leader, Content Manager hay SEO Leader trong các doanh nghiệp - mức thu nhập cao hơn rất nhiều.

NỘI DUNG:
1. Các thủ pháp quảng cáo chủ chốt
- Thủ pháp quảng cáo Demonstration
- Thủ pháp quảng cáo Emotion
- Thủ pháp quảng cáo Endorsement
- Thủ pháp quảng cáo Fear
- Thủ pháp quảng cáo Humor
- Thủ pháp quảng cáo News
- Thủ pháp quảng cáo Problem & Solution
- Thủ pháp quảng cáo Reason Why
- Thủ pháp quảng cáo Sex Appeal
- Thủ pháp quảng cáo Slice of Life
- Thủ pháp quảng cáo Testimonial

2. Qui tắc SMILE trong quảng cáo
- Qui tắc SMILE để quảng cáo thành công

3. Cấu trúc bài viết quảng cáo
- Cấu trúc hình thức của bài viết
- Cấu trúc thông tin của bài viết
- Tổ chức thông tin của bài viết
4. Nghệ thuật ngôn từ trong quảng cáo
- Ngôn từ của đối thủ cạnh tranh
- Ngôn từ của khách hàng mục tiêu
- Ngôn từ của lĩnh vực kinh doanh
- Nghệ thuật quyến rũ bằng ngôn từ

5. Khung và qui trình viết bài quảng cáo
- Khung viết bài quảng cáo
- Qui trình viết bài quảng cáo
- Một số kinh nghiệm viết quảng cáo

6. Bình luận nội dung quảng cáo thực tế
- Bình luận một số mẫu quảng cáo thực tế