Phụ nữ là để yêu, không phải để soi xét đẹp - xấu!

Brzii

Phụ nữ là để yêu, không phải để soi xét đẹp - xấu! Nếu đã yêu thì mọi lý do đều không là rào cản!

Họ trễ hẹn là muốn xem ai đó chờ đợi mình như thế nào?
Họ mập vì họ nghĩ, phụ nữ đẹp bởi đường cong chứ không phải ở cân nặng
Họ cá tính vì họ muốn bạn yêu sự đặc biệt của họ, chứ không phải vẻ yếu mềm...

Hãy chia sẻ vì phụ nữ xứng đáng được đón nhận và yêu thương nhiều hơn!