Nồng nàn Hà Nội - Hoàng Hải

Brzii

"Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn Đưa em qua bao thăng trầm, bao tháng năm đã úa màu......"

"Đưa em đi qua phố phường bao sắc màu, bao ánh đèn
Đưa em qua bao thăng trầm, bao tháng năm đã úa màu......"

Hôm nay, nghe bài hát này, thấy buồn vô cùng. 
Bỗng dưng muốn trốn khỏi cuộc sống này. 
Không muốn gặp gỡ bất kỳ ai nữa....
Tôi đã sai rất nhiều.....