Luyện được kỹ năng này thì khỏi phải lo việc sắp xếp đồ đạc nữa nhá.

Brzii

Luyện được kỹ năng này thì khỏi phải lo việc sắp xếp đồ đạc nữa nhá.