7 ca khúc Vpop ngày xưa

Brzii

Ngày xưa có dăm ba chục bài mà nghe đi nghe lại 😀