Ngân sách đầu tư khi sử dụng dịch vụ SEO Tổng thể

Brzii

Ngân sách dự kiến từ 30tr - 50tr/tháng trở lên tùy vào phân tích đánh giá Website của bạn

Ngân sách đầu tư khi sử dụng dịch vụ SEO Tổng thể

Có 2 phương án tính phí:

Phương án 1: Tính phí trọn gói, bảo hành 3 tháng miễn phí, sau đó tính phí duy trì. (Trả phí cao trước, thấp sau).

Phương án 2: Tính phí khởi tạo dự án, sau đó tính phí tháng dựa vào hiệu quả số lượng key lên top (% key lên top) (Trả phí thấp trước, cao sau).