Dịch vụ thiết kế web

Brzii

Thiết kế webstie giới thiệu doanh nghiệp, website bán hàng

Dịch vụ thiết kế web

1. System Window Server (Máy chủ hệ điều hành window)
2. MVC 5 C# Framework 4.5 (mới ra 2015)
3. SQL Server 2008 – 2012 (Hệ cơ sở dữ liệu dùng để lưu trữ dữ liệu)
4. JQuery AJAX công nghệ ajax giúp load trang không cần postback.
5. Bootstrap CSS HTML (Responsive) Giao diện đạt chuẩn thế giới https://validator.w3.org/ đáp
ứng đa thiết bị màn hình Desktop,Ipad,Mobi.
6. Công nghệ Bundling and Minification (bó và nén file CSS, HTML, Javascript) giúp cải thiện tốc
độ load website từ 30-50% thời gian.
7. Managed Extensibility Framework (MEF) Hỗ trợ nâng cấp và mở rộng ứng dụng.
8. Mã hóa dữ liệu SHA256 mã hóa dữ liệu nhạy cảm như mật khẩu, thông tin khách hàng .


Xem các tin khác