Phương pháp Triz - Phần 0: 40 Nguyên tắc - thủ thuật sáng tạo cơ bản

Phương pháp Triz - Phần 0: 40 Nguyên tắc - thủ thuật sáng tạo cơ bản

Phạm vi ứng dụng TRIZ trong kinh doanh rất rộng. Tuy nhiên, tri thức lõi về kinh tế thị trường của đối tượng khởi nghiệp kinh doanh là: marketing, chiến lược cạnh tranh và nhân thuật.
Phương pháp 6 chiếc mũ tư duy (Phần 1)

Phương pháp 6 chiếc mũ tư duy (Phần 1)

Văn hóa là những qui luật chủ quan được một cộng đồng thừa nhận và tôn trọng. Nếu cộng đồng là gia tộc thì có văn hóa gia tộc, nếu cộng đồng là doanh nghiệp thì có văn hóa doanh nghiệp
Phương pháp Bản đồ tư duy - Mind map (Phần 1)

Phương pháp Bản đồ tư duy - Mind map (Phần 1)

Trong lĩnh vực dạy - học nói riêng và trong lĩnh vực truyền đạt thông tin nói chung, sơ đồ tư duy là một công cụ khá hữu hiệu. Vào thời đồ đá, sơ đồ tư duy là món gối đầu giường không thể thiếu được đối với thầy đồ lẫn môn sinh
Phương pháp Phân tích Hình thái

Phương pháp Phân tích Hình thái

Ngươi hãy vận dụng phương pháp phân tích hình thái để tạo ra những ý tưởng mới về tổ hợp tiếp thị 4P của doanh nghiệp mình
Phương pháp Đối tượng tiêu điểm

Phương pháp Đối tượng tiêu điểm

Thưa ngài tiên sinh, hôm qua phụ mẫu bề tôi thu hoạch vụ mùa cà dái dênên có gởi biếu ngài mấy quả ăn lấy thảo gọi là cây nhà lá vườn ạ!Cà dái dê hình mẫu tự