Nghệ thuật giải mã tiếng thì thầm của thời cuộc

Nghệ thuật giải mã tiếng thì thầm của thời cuộc

Doanh nhân là người theo đuổi các cơ hội trong tương lai bất chấp sự thiếu hụt các nguồn lực cần thiết ở hiện tại. Phải chăng họ hành động trong sự liều lĩnh, phó thác thành công cho sự may rủi?